contactus
연락처 세부 사항
 • 86-13912972786
 • Ziven@huaxumag.com
 • 아니오 688, Tushan Rd의 Jiangning 분배., 난징, 중국
 • Nanjing Huajin Magnet Co., Ltd.

  주소 : 아니오 688, Tushan Rd의 Jiangning 분배., 난징, 중국
  공장 주소 : 아니오 688, Tushan Rd의 Jiangning 분배., 난징, 중국
  근무 시간 : 8:30-17:30(북경 시간)
  비지니스 전화 : 86-25-83353709(근무 시간)   86--13912972786(비 근무 시간)
  팩스 : 86-25-83353701
  연락처 :
  담당자: Mr. Ziven Zhang
  구인 제목 : Sales Manager
  비지니스 전화 : 86-13912972786
  WHATSAPP : 86-13912972786
  스카 이프 : ziven@huaxumag.com
  WeChat : 86-13912972786
  이메일 : Ziven@huaxumag.com
  담당자: Emma
  구인 제목 : Sales
  비지니스 전화 : 18951847369
  WHATSAPP : 86-18951847369
  스카 이프 : emma@huaxumag.com
  WeChat : 18951847369
  이메일 : emma@huaxumag.com
  담당자: Daisy
  구인 제목 : Sales
  비지니스 전화 : 13813083175
  WHATSAPP : 86-13813083175
  스카 이프 : daisy@huaxumag.com
  WeChat : 13813083175
  이메일 : daisy@huaxumag.com
  Nanjing Huajin Magnet Factory
  주소 : No. 688, Tushan Rd, Jiangning Distr., Nanjing, China
  비지니스 전화 : 86-025-83353709
  팩스 : 86-025-83353701